Logo Przedszkola nr 1 w Świerklanach
Powróć do: Dla Rodzica

O Nas

Jesteśmy publiczną placówką oświatową. W skład przedszkola wchodzą oddziały/grupy, zróżnicowane wiekowo od 3 do 6  roku życia.

Zapewniamy. Opiekę w godzinach od 630 do 16 00 smaczne posiłki, super zajęcia i zabawy. Wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną, która wraz z personelem pomocniczym, tworzy przyjazną dzieciom atmosferę, wpaja nawyki dobrego zachowania, dba o ich bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami każdego z wychowanków. Posiadamy przestronne, funkcjonalne i bogato wyposażone sale zajęć i zabaw, nie tylko w zabawki, gry edukacyjne, książki, lecz również w doskonałe pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny jak np. magiczna ściana, magiczny dywan, stolik, monitory interkatywne czy roboty edukacyjne Photon. W obejściu przedszkola, ciekawie zaprojektowany plac zabaw z dojściem Alejką Kolorowych Klonów – drzewek ufundowanych przez Radę Rodziców w ramach Święta Drzewa Akcji Klubu GAJA.

I co najważniejsze… dzieci świetnie się u nas czują !!! Celem przedszkola jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Wiedza ta pozwala nam – nauczycielom rozwijać potencjał wychowanków i doskonalić ich umiejętności, uzdolnienia.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego  wydawnictwa Podręcznikarnia oraz innowacje, programy własne i projekty edukacyjne, opracowane przez nauczycieli naszej „Jedyneczki”. Ponadto w zajęciach edukacyjnych wykorzystujemy elementy kinezjologii edukacyjnej C. Dennisona, elementy Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Metody dobrego startu” M. Bogdanowicz oraz pedagogiki zabawy, mobilnej rekreacji muzycznej, elem. sensoplastyki, met.rytmów czy  elementów Programu Komunikacji Alternatywnej MAKATON i  wiele innych. Podnosimy swoje kwalifikacje i szukamy inspiracji, by jak najlepiej przygotować dzieci, do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego  w ich życiu, jakim jest szkoła podstawowa.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne
7.30 – 8 00 – zajęcia z religii
8.00 – 8.30 – wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne,ćwiczenia mowy,zabawy ruchowe, konstrukcyjne, praca kompensacyjno – wyrównawcza,ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00 – kształtowanie nawyków kulturalno – higienicznych, samoobsługowych i zachowań prozdrowotnych, śniadanie,
9.00 – 11.15 – zajęcia kierowane: wychowawcze i dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, gry i zabawy ruchowe, jęz.angielski / we wszystkich grupach wiekowych przedszkola/, zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki.
11.15 – 11.30 – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole, obiad.
12.00 – 13.00 – zabawy o charakterze relaksacyjnym, zabiegi higieniczne po obiedzie, zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań, praca indywidualna, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.
13.00 – 13.30 – zajęcia z religii
13.00 – 14.15 – zabawy rytmiczno – muzyczne i ruchowe w grupach, zajęcia swobodne, służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę.
14.15 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
14.30 – 15.00 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z odpowiednim zachowaniem się przy stole, podwieczorek.
15.00 – 16.00 – zabawy dowolne w sali i w ogrodzie przedszkolnym, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne